Predavanja


Zagreb

Tehnička predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
21.10.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Uvod u .NET Petar Kovačević
28.10.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Uvod u C# Petar Kovačević
4.11.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h C# – napredni koncepti Petar Kovačević
11.11.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Baze podataka Petar Kovačević
18.11.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Web aplikacije – ASP.NET MVC Petar Kovačević
9.12.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Web aplikacije – napredni koncepti Petar Kovačević
16.12.2015. FER, dvorana B5 17h – 19h Windows 10 univerzalne aplikacije Petar Kovačević
13.1.2016. FER, dvorana B5 17h – 19h Windows 10 univezalne aplikacije – napredni koncepti Petar Kovačević
20.1.2016. FER, dvorana B5 17h – 19h Azure Petar Kovačević
27.1.2016. FER, dvorana B5 17h – 19h Azure napredni koncepti Petar Kovačević

“Sve informacije o vještini “Razvoj aplikacija u programskom jeziku C#” možete pronaći na sljedećoj poveznici : http://www.fer.unizg.hr/predmet/raupjc

Lokacija tehničkih predavanja: Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, Unska 3. Zagreb

Split

Tehnička predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
1.12.2015. MIC 17h Uvod, tipovi aplikacija, Visual Studio Marin Gudelj i Berislav Šapina
3.12.2015. MIC 18h C# osnove programiranja (Predavanje i radionica) Jakov Kristian Krstulović i Nikola Tandara
8.12.2015. MIC 17h C# napredniji -Specifičnosti objektno – orijentiranog programiranja u C#. Generici. Delegati. Događaji. Lamba izrazi. Ostali napredniji elementi C#. (Predavanje i radionica) Jakov Kristian Krstulović i Nikola Tandara
10.12.2015. MIC 17h Osnove HTML-a i CSS-a. Osnove JavaScripta i JQuery-ja .
Dizajniranje korisničkog iskustva aplikacije.(UI/UX)
Tomislav Šamija i Fani Bajić
15.12.2015. MIC 17h Osnove ASP.NET tehnologije za razvoj weba Nikola Tandara i Berislav Šapina
17.12.2015. MIC 17h Osnove XAML-a (WPF i Windows Phone ) Jakov Kristian Krstulović
22.12.2015. MIC 17h Primjena osnovnih koncepata baza podataka i jezika SQL.
Smještaj aplikacija i računarstvo u oblaku
Marin Gudelj i Fani Bajić

Poslovna predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
08.01.2016. MIC 10h-14h Sastavni dijelovi i proces izrade poslovnog plana Marina Lovrinčević
15.01.2016. MIC 15h-19h Ključne upute za kreiranje i implementaciju marketinške i prodajne strategije te izrada marketinškog plana kao sastavnog djela poslovnog plana Dario Miočević
22.01.2016. MIC 16h-20h Načini, mogućnosti i izvori financiranja te izrada financijskog plana Mira Krneta
29.01.2016. EFST 10h-14h Ključne upute za izradu prezentacije i prezentiranje poslovnog plana Ivana Bilić

Lokacija predavanja: Microsoft Innovation Center, Ulica Ruđera Boškovića 32, Split

Osijek

Tehnička predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
28.11.2015. EFOS 9h Uvod u web aplikacije Ivan Marković
5.12.2015. EFOS 9h Uvod u baze podataka Tomislav Jakopec
12.12.2015. EFOS 9h ASP.NET MVC Backend Development Ivan Marković
19.12.2015. EFOS 9h ASP.NET MVC Frontend Development – Views, Razor, Grid +Responsive Web Design TBA

Poslovna predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
25.11.2015. ETFOS 17h Project management 1 Stanislav Strešnjak
2.12.2015. ETFOS 17h Project management 2 Stanislav Strešnjak
9.12.2015. ETFOS 17h Timski rad u startup okruženju Bela Ikotić, Milan Puvača i Predrag Dotlić
16.12.2015. ETFOS 17h Od studenta do partnerske tvrtke Boris Rauš

 

Rijeka

Poslovni dio – radionice:

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
18.11.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 16.00h Poslovni modeli Boris Golob
26.11.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 16.00h Mum test” istraživanje tržišta ideje (prodaja i marketing) Boris Golob
15.01.2016 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 16.00h Poslovni plan Neven Tamarut
22.01.2016 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 16.00h Prezentacijske vještine “Pitch”anje ideje Goran Duškić, Neven Tamarut
29.01.2016 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 16.00h Otvoreni podaci javnog sektora Tatjana Perše

Tehnička predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
23.11.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 17h Tipovi aplikacija Robert Bilandžija
03.12.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 17h Baze podataka. Osnovni koncepata baza podataka i jezika SQL u SQL Serveru. Pisanje pohranjenih procedura i funkcija u SQL Serveru. Vlado Maglica
04.12.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 17h Baze podataka. Osnovni koncepata baza podataka i jezika SQL u SQL Serveru. Pisanje Vlado Maglica
11.12.2015. KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 359 17h Serverski dio (Backend) Gordan Janeš
12.12.2015. KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 359 09h Serverski dio (Backend) Gordan Janeš
17.12.2015. KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 359 17h Smještaj aplikacija (OnPremise/Hosting/Cloud) Dario Ogrizović
18.12.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 359 17h Smještaj aplikacija (OnPremise/Hosting/Cloud) Dario Ogrizović
19.12.2015 KAMPUS, zgrada Odjela, prostorija 028 10h Klijentski dio Vedran Juričić

Varaždin

Tehnička predavanja

DATUM MJESTO VRIJEME TEMA PREDAVAČ(I)
5.11.2015. Dvorana 7, FOI1 18h Izrada web aplikacije na primjeru Twittera – 1.dio Milan Kovačić
3.12.2015. Dvorana 7, FOI1 18h Izrada web aplikacije na primjeru Twittera + GitHub – 2.dio Milan Kovačić

Šibenik

DATUM TEMA PREDAVAČ(I) MJESTO VRIJEME
2.12.2015. Uvodno predavanje u razvoj – što se i kako se može  Toni Petrina Gradska knjižnica "Juraj Širžgorić"   14:00
3.12.2015. Mobilne aplikacije i web aplikacije, prikaz i demonstracije  Toni Petrina Gradska knjižnica "Juraj Širžgorić"  14:00
4.12.2015. Poslovni plan Antonela Lozančić Urbani centar Šibenik 14:00
7.12.2015. Marketing i prodaja Krešimir Grubić Gradska knjižnica "Juraj Širžgorić"  14:00
9.12.2015. Komunikacijske/prezentacijske vještine  Krešimir Grubić Gradska knjižnica "Juraj Širžgorić"  14:00
10.12.2015. Frontend part 1 – HTML, CSS, js   Luka Pancirov Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
ODGOĐENO
11.12.2015. Frontend part 1 – HTML, CSS, js  Luka Pancirov Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
14.12. 2015. Baze podataka Luka Pancirov Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
16.12.2015. Financijski aspekti poslovnog plana Antonela Lozančić Gradska knjižnica "Juraj Širžgorić"  14:00
17.12.2015. Backend – servisi, real time  Toni Petrina Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
ODGOĐENO
21. 12.2015. Frontend part 2 – ASP.NET  Luka Pancirov Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
14.1.2016. Razvoj mobilnih aplikacija Toni Petrina Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
15.1. 2016. Backend – servisi, real time  Toni Petrina Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
20.01.2016. Sigurnost i deployment – Azure  Toni Petrina Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
16:00
21.1.2016. Mobile development – detaljnije  Toni Petrina Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
22.1.2016. ASP.NET  Luka Pancirov Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
25.01.2016. Dizajniranje korisničkog iskustva aplikacija Ivan Čuljak Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00
26.01.2016. Dizajniranje aplikacija Ivan ČUljak Studij energetike Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik
Lokacija održavanja nastave: iNavis
15:00